Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 30% του συνολικού κόστους διαμονής. 

Σημείωση: 
i) Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους του“Lazaros & Elenas Studios” για κάποια ημερομηνία, δεν συνεπάγεται ότι έγινε και ισχύει η κράτηση. 
Για να θεωρηθεί έγκυρη και οριστική οποιαδήποτε κράτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή του 30% του συνολικού κόστους διαμονής. 
ii) Η προκαταβολή θα πρέπει να σταλεί με fax ή με e-mail το αργότερο μέχρι την προθεσμία που θα σας δοθεί από το “Lazaros & Elenas Studios” . 
iii) Τα αποδεικτικά κατάθεσης της προκαταβολής πρέπει επίσης να προωθηθούν στο“Lazaros & Elenas Studios”, με e-mail.

Για του τρόπους πληρωμής παρακαλώ δείτε εδώ

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης προσωπικών κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

0% Έξοδα ακύρωσης:

Επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής - Όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο“Lazaros & Elenas Studios” γίνει έως και 31 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση: 
i) To 100% της προκαταβολής επιστρέφεται 
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

50% Έξοδα ακύρωσης:

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 50% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο“Lazaros & Elenas Studios” γίνει από 21 μέρες έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση: 
i) To 50% της προκαταβολής επιστρέφεται 
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

100% Έξοδα ακύρωσης:

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 100% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο“Lazaros & Elenas Studios” γίνει έως 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση: 
i) Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής

*Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α).

Εξόφληση συνολικού ποσού

Η εξόφληση της κράτησης γίνεται στο“Lazaros & Elenas Studios” πριν την ημερομηνία αποχώρησης.